2020-05-08

Nawozy fosforowe, jako bardzo istotny element

Fosfor to elementarny, ale i najcenniejszy składnik pokarmowy. Jest on obecny w wielu nawozach, a spotyka się go w różnych formach. Pamiętajmy, że nawet ten, który jest rozpuszczany w wodzie i w optymalnych warunkach, będzie wykorzystywany przez rośliny nie więcej, niż jedynie w 30%.


Nawozy fosforowe https://ampol-merol.pl/kategorie/41/nawozy-wieloskladnikowe-npk-i-pk są bardzo ważne, ponieważ pierwiastek jakim jest fosfor, bierze udział w ogromnej części procesów życiowych u roślin, a szczególnie przy przemianie energetycznej. Obecny jest on też podczas fotosyntezy, syntezy tłuszczów, białek i węglowodanów. Sprawia też, że znacznie szybciej rosną korzenie, wzrasta pobieranie składników, stymuluje krzewienie, wpływa na zawartość tkanek mechanicznych w łodygach i źdźbłach, na liczbę i masę nasion, odporność roślin na stresy środowiskowe, jak chociażby niskie temperatury, niedobór wody, a także porażenie przez grzybowe choroby. Niedobór fosforu zauważymy zwłaszcza przy glebach o małej zasobności, które znajdują się w warunku zasadowego lub kwaśnego odczynu, a będą to też gleby przewapnowane i bogate w węglany oraz nawożone azotem, a szczególnie w formie azotanowej. Najpierw, symptomy niedożywienia można zauważyć na starszych liściach, w postaci ciemnozielonej barwy.


Niedobór fosforu może zakłócić przemianę produktów fotosyntezy w złożone węglowodany, jak chociażby skrobię, czy też celulozę. Z uwagi a wysoką koncentrację cukrów prostych, może dojść do syntezy antocyjanów, czego symptomem są np. fioletowe przebarwienia na liściach. Jako przykład może posłużyć kukurydza. Przyczyną nie jest tutaj jednak brak danego składnia w glebie, a bardziej brak możliwości poboru, z uwagi na niską temperaturę, na którą wrażliwe są rośliny ciepłolubne.