praca Rzeszów

2021-02-21

Praca Rzeszów w zawodzie psychologa

Psychologia od lat jest bardzo popularnym kierunkiem studiów. Po ich ukończeniu możliwa jest praca Rzeszów w charakterze psychologa. Zawód ten mogą też wykonywać absolwenci innych kierunków, jednak wówczas konieczne jest ukończenie dodatkowo szkoły terapeutycznej.

Niemniej, praca Rzeszów psychologa to nie tylko zatrudnienie w gabinecie terapeutycznym. Wyróżnić tu możemy różne specjalizacje jak psycholog sportowy czy sądowy. Pracę Rzeszów psychologa część osób podejmuje również w szkołach czy w obszarze HR.